Leermiddelen Nederlands

LEESBALANS, de oplossing voor kinderen met leesproblemen en dyslexie

 

Doelgroep: basisonderwijs - 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar


LEESBALANS is een programma met een leerlijn voor de individuele aanpak van leesproblemen en dyslexie voor instructieafhankelijke kinderen doorheen de hele basisschool.

LEESBALANS 1 legt de basis voor risicokleuters 3e kleuterklas op weg naar het 1e leerjaar.

LEESBALANS 2-3-4 voor leerlingen van het 1e leerjaar (het aanvankelijk technisch lezen met bij de start de elementaire leeshandeling) en
LEESBALANS 5-6 (het voortgezet technisch lezen) voor leerlingen van het 2e tot het 6e leerjaar.

LEESBALANS is ook te gebruiken voor leerlingen die voor aanvankelijk lezen een individueel programma volgen, zoals binnen het buitengewoon onderwijs, het revalidatiecentrum of bij de logopedist.

Compatibel

LEESBALANS sluit aan bij het dyslexieprotocol, de eindtermen lezen en de leerplandoelen aanvankelijk technisch lezen, met het fonemische bewustzijn, de klankletterkoppeling, en de elementaire leeshandeling/synthese van klankzuivere mkm-woorden,  waarbij het accent ligt op de verwerving en automatisering van de decodeervaardigheid, het snel 'ontsleutelen' van geschreven taal.


meer informatie